Back to Blog
boosheid

10 signalen van onderdrukte boosheid

body & mind Nov 06, 2022

 

Boosheid is een emotie die we vaak ontkennen van onszelf en zelfs jaren lang onderdrukken. Meestal wanneer je de actie van een ander kunt begrijpen waardoor je jezelf niet het recht geeft om boos te worden. Of wanneer je de behoeftes van een ander boven die van jou plaatst. Het bewust worden van het handelen vanuit gevoelens van frustratie of boosheid, is de eerste stap om op een gezonde manier om te gaan met je boosheid.

Ik beloof je dat het aanleren van deze vaardigheden al je relaties zal verbeteren, en vooral die met jezelf. Af en toe eens boos zijn is namelijk heel gezond en menselijk.

 

Bewuste en onbewuste boosheid

 Er is een verschil tussen bewust onderdrukken onbewust onderdrukken. Maar in beide gevallen is het resultaat dat boosheid niet geuit wordt. En dat heeft effect op meerdere gebieden.

Als we onze boosheid consequent vermijden of ontkennen kan dat leiden tot angstgevoelens, depressie en zelf-ondermijnend gedrag. Het wegstoppen en nalaten om boosheid volledig te verwerken en te uiten kan een negatieve invloed hebben op onze relaties, carrière, gezin en ons geestelijk en lichamelijk welzijn.

Het is zo belangrijk dat we boosheid erkennen als een gezond onderdeel van het mens-zijn. Niemand van ons heeft de eigenschap om nooit boos te zijn, hoe hard we het ook proberen. In mijn twintiger jaren was ik zeker de persoon die zou zeggen: "Ik word nooit boos.” Omdat mijn boosheid zo onderdrukt was , had ik geen idee hoe boos ik werkelijk was. Ik herkende deze emotie ook echt niet als iets dat in mij zou zitten. Dit uitte zich echter wel in typische gedragspatronen. De 10 signalen van onderdrukte boosheid lees je in dit artikel.

 

1. Emoties verwisselen

 

Dit is waar je niet bewust boos bent, maar je het hebt vervangen door andere emoties en gevoelens. Zoals: verdrietig, angstig, of depressief.
Je verwisselt boosheid voor een andere, "veiligere" emotie waarvan het meer geaccepteerd wordt wanneer je deze uit.

Dit kan ontstaan doordat je bijvoorbeeld in je gezin van herkomst hebt geleerd dat boosheid direct uiten niet goed was, maar verdriet of afzondering wel. 
Dan leer je jezelf aan om je veilig te houden door de niet toegestane emotie te verwisselen met een andere emotie. Hierdoor werd je niet afgewezen door het familiesysteem.

Als je nog steeds dit gedragspatroon in je leven uitspeelt, begin er dan echt op te letten wanneer je je verdrietig, overstuur of depressief voelt. Vraag jezelf af waar het vandaan komt en probeer je ware gevoelens te herkennen, te benoemen en te eren.

 

2. Sarcasme

 Als je aan sarcasme denkt, is het eigenlijk een passief-agressieve manier om boosheid, teleurstelling of frustratie uit te drukken. Ik was de koningin van het sarcasme omdat het voor mij een veilige manier was om de boosheid te uiten die ik onderdrukte.

Als je merkt dat je vaak het tegenovergestelde zegt van wat je denkt en voelt met een sarcastische toon, begin dan te onderzoeken waarom dat veiliger voelt dan direct zijn.
Bewustwording van de momenten waarop je dit doet, is al een grote stap naar heling.

 

3. Conflictvermijding

 Vermijd je conflicten? Wanneer je jezelf ongemakkelijk voelt bij confrontaties, kan dat wijzen op een angst voor jouw eigen en/of andermans boosheid. Op een gezonde manier omgaan met je boosheid is een vaardigheid die velen van ons nooit hebben geleerd. Je kunt je zelfs ongemakkelijk voelen bij elk soort conflict, zelfs als je er niet bij betrokken bent.

Net als het verwisselen van emoties is het vermijden van conflicten een andere beschermingsmethode om ons "veilig" te houden. Maar na verloop van tijd kan het vermijden van conflicten ons bitter en haatdragend maken. Ook kunnen relaties scheef gaan groeien en verbroken worden. Het uitspreken van je gevoelens is hierbij van essentieel belang.

 

4. Controle

 Het volgende symptoom van onderdrukte of verdrongen boosheid is de drang om anderen en situaties te controleren, ook de dingen die je niet kunt controleren. Proberen alles en iedereen te controleren kan ook een poging tot veiligheid zijn.

Let wel: als je codependent bent, probeer je misschien onbewust de uitkomsten en keuzes van de mensen in je leven te controleren. Je gaat je dus aanpassen in de hoop dat de buitenwereld zich zal gedragen hoe jij het wenst.

 

5. Passief-agressief


Passieve agressie is de indirecte uiting van boosheid. Het is misschien wel een van de meest destructieve vormen van heimelijke communicatie. Met de deur slaan, zwaar zuchten, zeggen "het gaat wel," op een toon die duidelijk aangeeft dat je allesbehalve in orde bent. Al deze gedragingen zijn passief-agressief.

Laten we zeggen dat je boos bent op iemand omdat hij/haar niet snel reageerde op je berichtje of telefoontje. Dus de volgende keer wacht je extra lang met terug te bellen omdat je zeker wilt weten dat je boodschap duidelijk is.

De waarheid is natuurlijk dat je boodschap zo vaag als wat is. Effectieve communicatie is direct. Je boosheid uiten op een passief-agressieve manier voelt misschien "veilig" en alsof je nog steeds je gevoelens respecteert, maar het is niet effectief en transparant.

Je ongenoegen of frustratie direct communiceren via een tekst of gesprek is zoveel effectiever en kost uiteindelijk veel minder energie.


Tekst gaat door onder de afbeelding

 


6. Probleem met grenzen

 Heb je geen duidelijke grenzen? Als je controleproblemen hebt, kan dit eruitzien alsof je rigide grenzen hebt.
Of, aan de andere kant, heb je misschien poreuze grenzen en heb je moeite met nee zeggen, een voorkeur uitspreken, of je waarheid niet durven spreken omdat je de boosheid van andere mensen probeert te vermijden.

 

7. Terugtrekken

 Als je boos bent kun je als conditionering hebben om jezelf terug te trekken. Het voordeel hiervan is dat je niet hoeft te praten of het probleem onder ogen te zien.
Wanneer terugtrekken jouw reactie is, heb je waarschijnlijk een grote hoeveelheid boosheid broeien onder de oppervlakte die je niet bereid bent om te laten zien of te erkennen.

Jezelf afsluiten helpt niemand. Geloof het of niet, gezonde conflictoplossing is mogelijk en dat geldt ook voor het uiten, verwerken en begrijpen van je ware emoties, zelfs boosheid.

 

8. Exploderen

 Wacht je zo lang met het uiten van je gevoelens dat je uiteindelijk explodeert als een vulkaan? Misschien gebeurt het over een alledaags iets dat niets te maken heeft met waarom je boos was in de eerste plaats. Het functioneert als de druppel die de emmer laat overlopen.

Als we onze boosheid opkroppen, is er een cumulatief emotioneel effect. De prijs om het te blijven opkroppen is dat het zich steeds verder opbouwt tot we explosief handelen Vooral als je iemand bent die de meeste tijd boosheid vermijdt, kunnen dit soort uitbarstingen de personen om je heen erg pijn doen.

 

9. Vasthouden van wrok

Als we onze boosheid niet op een gezonde manier verwerken, kunnen we vasthouden aan wrok. Het is alsof onze boosheid wordt opgeslagen in deze verzamelplaats en nooit echt weggaat.

Als we dingen uitpraten, mensen ermee confronteren en onszelf toestaan boos te zijn, is de kans veel kleiner dat we gaan herkauwen over dingen die gisteren of 25 jaar geleden zijn gebeurd.

Het heeft iets helends en gezonds om te zeggen: "Ik ben hier boos over" of "Ik vind het niet leuk hoe je me behandeld hebt".  Want als je jezelf niet uitdrukt, laat je elke keer dat je die vervelende ervaring in je hoofd herbeleeft, stresshormonen zoals cortisol los. Je lichaam kent het verschil niet tussen nu en toen.

Je krijgt nog steeds de negatieve gevolgen van een incident dat 20 jaar geleden had kunnen gebeuren! Het is zelfdestructief en lost niets op.

 

10. Schuld + Schaamte

 

Boosheid kan je het gevoel geven een slecht mens te zijn. Je kunt je schuldig voelen of je schamen voor je emoties, vooral als je bent opgegroeid in een gezinssysteem waarin boosheid onaanvaardbaar was, respectloos, of als ongepast werd beschouwd.

Waren er ook stille afspraken over boosheid in jouw familie van herkomst? Als je je schuldig of beschaamd voelt over je boosheid, denk dan na over wat je hebt geleerd toen je opgroeide en welk gedrag je gemodelleerd zag. Niet om een schuldige aan te wijzen, maar om je conditioneringen te begrijpen.

 

As je je boosheid onderdrukt of ontkent, zal het je uiteindelijk beïnvloeden. Ga dus op zoek naar een gezonde manier om ermee om te gaan. Wellicht kun je hier hulp bij gebruiken. Zoek in dat geval een behandelaar of coach op die je kan ondersteunen. Dat zal het een stuk makkelijker en fijner maken, want het is geen makkelijk proces. 

Ga voor meer inspiratie naar het blog overzicht

Jouw blog of dienst op Pinkwaves

Homepage